Forside | Undervisningsinspiration | Kommunikation | Organisation | Litteratur & Forskning | Short English description
Alle forløb
Naturfag
Modellering
Empiri
Repræsentation
Perspektivering
Dansk
Matematik
Opret nyt undervisningsforløb
Baggrund

Modellering

Planlægning, gennemførsel og evaluering af et kompetenceorienteret undervisningsforløb (i gangværende forløb – Analyse af et land))

Skole: Marievang                       Navn: Kamilla Rasmussen                                    Klasse: 8. Kl                                   Tidsramme:?

Sammenhæng /

Det undervisningsmæssige udgangspunkt

Hvad er elevernes faglige og sociale baggrund?

Hvilke rammer og ressourcer er der til rådighed?

Mål

1 . hvilket/hvilke kompetencemål søges opfyldt?

2. hvilke trinmål?

Tiltag

Hvilke initiativer/handlinger/tiltag skal realisere de opstillede mål?

Tegn

Hvad skal der kigges efter undervejs i undervisningsforløbet, for at afgøre om det planlagte arbejde er på rette spor?

Evaluering

Hvordan vides/kontrolleres om målet med undervisningen er nået?

 

Når klassen skal arbejde med en fast opgave (-forsøg), arbejder de godt. Der er en gruppe der gerne højner niveauet i opgaven, mens der er nogle andre der kun lige laver minimum af opgavens krav.

 

 

 

 

 

 

1) modelleringskompetencen.

 - fast opgave

 

Eleverne skal arbejde med forskellige former for statistikker, som de skal omsætte til ord (forklaringer)

 

At eleverne kan finde og bruge relevante oplysninger om deres valgte land

 

Eleverne skal kunne forklare ex. Befolkningspyramide, hydrotermfigur, BNP m.m.

Eleverne kan foretage en sammenligning mellem deres egen analyse og en færdig fra Wikipidia ex. Island, kan fortage naturfaglig kildekritik og kunne opstille tydelig mål – finde relevante temakort, finde land mv.

 

Erfaringer fra undervisningsforløbet:

Hvad lykkedes?:

i gangværende forløb

Hvad lykkedes ikke?:

i gangværende forløb

Elevernes udbytte af undervisningsforløbet:

i gangværende forløb