Forside | Undervisningsinspiration | Kommunikation | Organisation | Litteratur & Forskning | Short English description
Alle forløb
Naturfag
Modellering
Empiri
Repræsentation
Perspektivering
Dansk
Matematik
Opret nyt undervisningsforløb
Baggrund

Empiri

Planlægning, gennemførsel og evaluering af et kompetenceorienteret undervisningsforløb

Skole: Marievang                       Navn: Kamilla Rasmussen                                    Klasse: 8. Kl                                   Tidsramme:14 dage (10 lektioner)

Sammenhæng /

Det undervisningsmæssige udgangspunkt

Hvad er elevernes faglige og sociale baggrund?

Hvilke rammer og ressourcer er der til rådighed?

Mål

1 . hvilket/hvilke kompetencemål søges opfyldt?

2. hvilke trinmål?

Tiltag

Hvilke initiativer/handlinger/tiltag skal realisere de opstillede mål?

Tegn

Hvad skal der kigges efter undervejs i undervisningsforløbet, for at afgøre om det planlagte arbejde er på rette spor?

Evaluering

Hvordan vides/kontrolleres om målet med undervisningen er nået?

 

Der er stor forskel på pige- og drengegruppen. Pigegruppen  og en lille del af drengene er meget målrettet, og der er en lille gruppe der gerne vil ødelægge det hele

 

 

 

 

 

 

1) Emperikompetencen.

 - indsamling af data

 

Eleverne skal lave liniekartering i Slagelse centrum. Eleverne arbejder i grupper om en gade.

Eleverne skal tegne gaden og opstille teorier om hvorfor de forskellige forretninger ligger hvor de gør. Efterfølgende skal elverne kunne komme med en teori og en forklaring på hvordan Slagelse er bygget op.

 

At eleverne har lagt mærke til at bygninger og forretninger ændre sig.

 

Eleverne kan komme med teorier om hvordan Slagelse har udviklet sig som by og teser om hvordan byen kan udvikle sig i fremtiden – at de kan se i byen om det er et nyt eller gammelt kvarter (midt i by eller i udkant)

 

Erfaringer fra undervisningsforløbet:

Hvad lykkedes?:

Eleverne fik samlet materiale ind, så de kunne tegne vejen/bygningerne

Hvad lykkedes ikke?:

Det lykkedes ikke at få alle elever til at se at der er en vigtig forskel i at vise hvor stor en bygning er og på hvilke etager de forskellige forretninger/erhverv findes

Elevernes udbytte af undervisningsforløbet:

En del, primært pigerne, fik meget ud af forløbet. Drengegruppen var svær at motivere, da de skulle tegne

Planlægning, gennemførsel og evaluering af et kompetenceorienteret undervisningsforløb

Skole: Antvorskov______________________  Navn: Eigil Larsen_________________  Klasse: 8. Årgang 2010-11_______ Tidsramme:2-3 uger à uge 41_________

Sammenhæng /

Det undervisningsmæssige udgangspunkt

Hvad er elevernes faglige og sociale baggrund?

Hvilke rammer og ressourcer er der til rådighed?

Mål

1 . hvilket/hvilke kompetencemål søges opfyldt?

2. hvilke trinmål?

Tiltag

Hvilke initiativer/handlinger/tiltag skal realisere de opstillede mål?

Tegn

Hvad skal der kigges efter undervejs i undervisningsforløbet, for at afgøre om det planlagte arbejde er på rette spor?

Evaluering

Hvordan vides/kontrolleres om målet med undervisningen er nået?

 

Afslutning på emne om skoven med fotosyntesens betydning samt næringsstoffernes vigtighed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Emperi-kompetencen.

- observation og beskrivelse, dataindsamling, eksperimentering og vurdering / generalisering.

2) Hovedtræk ved fotosyntese og respiration.

Arters tilpasning i bygning og funktion i forhold til næringsstoffer, vand og ilt.

Arbejdsmåder og tankegange

 

Teoretisk gennemgang på klassen afsluttes med forskellige forsøgsopstillinger / undersøgelser.

1) Fotosynteseforsøg (Vandpest) Debat om muligheder – usikkerheder – målinger.

2) Jordbundsundersøgelse – næringsstoffer (NPK), humus, vand, pH mm. (Kemisk undersøgelse)

 

At eleverne kan se sammenhænge, anvende faglige begreber og kan forklare arbejdet med deres forsøg.

 

Gennem mundtlig debat om resultaterne af forsøgsopstillingerne, samt en grupperapport som afleveres efter forløbet.