Forside | Undervisningsinspiration | Kommunikation | Organisation | Litteratur & Forskning | Short English description
Forskningsbeskrivelse

Litteratur relateret til kompetenceorienteret undervisning

Tekster skrevet i og om projektet


Kompetencemål i praksis - foranalysen bag projektet KOMPIS
Thomas Højgaard, Jeppe Bundsgaard, Jan Sølberg, Steffen Elmose


KOMPIS - faglighed der virker i virkeligheden

af Jeppe Bundsgaard, Jens Madsen (2011)

Faglig undervisning der kan bidrage til at eleverne udvikler kompetencer, der er relevante både i deres nuværende skoleliv og i virkeligheden udenfor. Udviklingsprojektet KOMPIS (KOmpetenceMål i PraksiS)


KOMPIS - Kompetencemål i praksis. Dansk, matematik og naturfag 2009-2012

Rapport fra projektet skrevet af Jørgen Løye Christiansen, Niels Jacob Hansen, Jens Madsen, Læreruddannelsen UCSJ.


Baggrundsviden

Achilles, M., Hansen, J.D., Lind, A. & Jensen, T.H. (2007). Kompetencer i økonomi som undervisningsfag – med opgaveeksempler fra hhx. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Se www.dpu.dk/om/thje.

Andersen, N.O., Busch, H., Troelsen, R. og Horst, S. (2003). Fremtidens naturfaglige uddannelser. Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie, nr. 7 – 2003. København: Undervisningsministeriet.

Blomhøj, M. (1995). Den didaktiske kontrakt i matematikundervisningen. Kognition og pædagogik, 3, s. 16-25.

Blomhøj, M. & Jensen, T.H. (2007). SOS-projektet – didaktisk modellering af et sammenhængsproblem. MONA, 3, s. 25-53.

Bundsgaard, J. (2006). Nøglekompetencer med bud til de humanistiske fagområder. Cursiv, 2006 (nr. 1).

Bundsgaard, J. (2009). A practice scaffolding interactive platform. I: Proceedings of the 9th international conference on Computer supported collaborative learning - Volume 1 (s. 522-526). Rhodos, Grækenland: International Society of the Learning Sciences. http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1600053.1600129

Bundsgaard, J., Christiansen, E.T., Flamant, S.H., Hanghøj, T., Lorentzen, R.F., Monrad, K. & Rørbech, H. (2009). Kompetencer i dansk. København: Gyldendal.

Bundsgaard, J. (2010). Processer i undervisningen. Rapport fra delprojekt i projektet Brugerdreven Innovation af Digitale Læremidler. http://www.digitalelaeremidler.dk

Bundsgaard, J. (2011). The missing link - prototypiske situationer som didaktisk kategori : en homage til Svein Østerud. I: Nordic Journal of Digital Literacy, Vol. 6, Nr. Special_issue, 12.2011, s. 295-308.

Busch, H, Horst, S. & Troelsen, R. (red.) (2003). Inspiration til fremtidens naturfaglige Uddannelser. Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie, nr. 8 – 2003. København: Undervisningsministeriet.

Busch, H., Elf, N.F. & Horst, S. (2004). Fremtidens uddannelser – Den ny faglighed og dens forudsætninger. Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie, nr. 2 – 2004. København: Undervisningsministeriet.

Busch, H., Sølberg, J. et al. (2006). Science Team K – Slutrapport fra evalueringen af et lokalt forankret naturfagsprojekt. København: Danmarks Pædagogiske Universitet.

Dolin, J. (2001). Repræsentationsformer i fysik. I: J. Dolin & V. Schilling (red.), At Lære Fysik – et studium i gymnasieelevers læreprocesser i fysik. Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie, nr. 19 – 2001. København: Undervisningsministeriet.

Dolin, J., Krogh, L.B., Troelsen, R. (2003). En kompetencebeskrivelse af naturfagene. I: Busch et al. (2003), s. 59-140.

Dragsted, S. (1998). Skolens naturfaglige kultur. Kvan, 18(52), s. 89-97.

Elmose, S. (2007a). Handlekompetence og pædagogisk kompetence i en refleksiv

modernitet. Aalborg: Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi. http://www.learning.aau.dk/fileadmin/filer/pdf/Phd-afhandlinger/phd_10_9788791543401.pdf

Elmose, S. (2007b). Naturfaglige kompetencer – til gavn for hvem? MONA, 4, s. 49-67.

Elmose, S. (2010). Hvordan ser en kompetence ud? Evaluering af modelleringskompetencen i natur/teknik-undervisningen – et CAND-projekt, MONA, 1, s. 7-31.

European Ministers of Education (1999). The Bologna declaration of 19 June 1999. The European Higher Education Area, Bologna. Lokaliseret 8. juli, 2010, http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/990719BOLOGNA_DECLARATION.PDF

Evans, R. (1996). The Human Side of Change – Reform, Resistance, and the Real-life Problems of Innovation. San Francisco, USA: Jossey-Bass.

Fullan, M. (1999). Change Forces: The Sequel. Ontario, Canada: Falmer Press.

Gregersen, F., Elf, N. F. et al. (2003). Fremtidens danskfag – en diskussion af danskfaglighed og et bud på dens fremtid. Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie, nr. 1 – 2003. København: Undervisningsministeriet.

Hansen & Randers …JAN

Harder, P., Øhrgaard, P. et al. (2003). Fremtidens sprogfag – vinduer mod en større verden. Fremmedsprog i Danmark – hvorfor og hvordan?. Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie, nr. 5 – 2003. København: Undervisningsministeriet.

Hargreaves, A. (1997). Cultures of Teaching and Educational Change. I: B. J. Biddle, B.J. et al. (red.), International Handbook of Teachers and Teaching (s. 1297-1319). Dordrecht, Holland: Kluwer.

Hargreaves, A., & Fink, D. (2006). Sustainable Leadership. San Francisco, USA: Jossey-bass.

Højgaard, T. (2009). Kompetencebeskrivelser og pensumitis i økonomi som undervisningsfag. I: Lind, A. et al. (red.), Fagdidaktik i økonomifagene (s. 20-28). København: Columbus.

Jensen, J.H. (1995). Faglighed og pensumitis, Uddannelse, 9, s. 464-468.

Jensen, T.H. (2007a). Udvikling af matematisk modelleringskompetence som matematikundervisningens omdrejningspunkt – hvorfor ikke? IMFUFA-tekst, nr. 458. Roskilde: Roskilde Universitetscenter. Ph.D.-afhandling. Kan rekvireres ved henvendelse til imfufa@ruc.dk.

Jensen, T.H. (2007b). Assessing mathematical modelling competency. I: Haines, C. et al. (eds.), Mathematical Modelling: Education, Engineering and Economics (ICTMA 12) (s. 141-148). Chichester, UK: Horwood.

Jensen, T.H. (2009). Modellering versus problemløsning – om kompetencebeskrivelser som kommunikationsværktøj. MONA, 2, s. 37-54.

Jørgensen, P.S. (1999). Hvad er kompetence? – Og hvorfor er det nødvendigt med et nyt begreb? Uddannelse, 9, s. 4-13.

Kruuse, E. (1989). Kvalitative forskningsmetoder. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.

Kvale, S. (1997). Interview: en introduktion til det kvalitative forskningsinterview. København: Hans Reitzel.

Niss, M. (1999). Kompetencer og uddannelsesbeskrivelse. Uddannelse, 9, s. 21-29.

Niss, M. & Jensen, T.H. (red.) (2002). Kompetencer og matematiklæring: Idéer og inspiration til udvikling af matematikundervisning i Danmark. Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie, nr. 18 – 2002. København: Undervisningsministeriet.

Phelan, P., Davidson, A., & Cao, H. (1991). Student's multiple words: Negotiating the boundaries of family, peer, and school cultures. Anthropology and Education Quarterly, 22(2), 224-250.

Rychen, D.S. & Salganik, L.H. (red.) (2003). Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society. Cambridge, MA: Hogrefe & Huber Publishers.

Smaling, A. (2003). Inductive, analogical, and communicative generalization. International Journal of Qualitative Methods, 2(1). Article 5. Retrieved February 17, 2010 from http://www.ualberta.ca/~iiqm/backissues/2_1/html/smaling.html

Stoll, L., Ray Bolam, Agnes Mcmahon, Mike Wallace and Sally Thomas (2006). Professional Learning Communities: A Review of the Literature. Journal of Educational Change (2006) 7:221–258.

Sølberg, J. (2007). Udvikling af lokale naturfaglige kulturer. Forskningsenheden for matematikken og naturfagenes didaktik. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Ph.d.-afhandling.

Sølberg, J. (2009). Udvikling af skolens naturfaglige kultur – kunsten at gøre mere for flere på længere sigt. I: Holtz, A. (red.), Naturfagslærerens håndbog (s. 139-152). Frederikshavn: Dafolo.

Sørensen, L. (2010). Årsplan for 8.a. Upubliceret tekst, juni 2010. Slagelse: Mariendalsskolen.

Undervisningsministeriet (2004). Fælles Mål – Naturfag. København: Undervisningsministeriet.

Undervisningsministeriet (2009a). Fælles Mål 2009 – Dansk. Undervisningsministeriets håndbogsserie, nr. 3 – 2009. København: Undervisningsministeriet.

Undervisningsministeriet (2009b). Fælles Mål 2009 – Matematik. Undervisningsministeriets håndbogsserie, nr. 14 - 2009. København: Undervisningsministeriet.

Undervisningsministeriet (2009c). Fælles Mål 2009 – Naturfag. Undervisningsministeriets håndbogsserie, nr. 39 – 2009. København: Undervisningsministeriet.

Redigeret af Jeppe Bundsgaard
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 20-08-2016
Denne sides adresse: www.kompis.dk/main/litteratur/index.php
SmartSite Publisher