Forside | Undervisningsinspiration | Kommunikation | Organisation | Litteratur & Forskning | Short English description
Alle forløb
Naturfag
Dansk
Etisk
Empatisk
Interkulturel
Netværk
Produktiv
Konsumptiv
Information
Kritisk
Hermeneutisk
Æstetisk
Scenarie
Narrativ
Planlægning
Proces
Selvrefleksiv
Læring
Modeller og oversigter
Kendetegn på kompetenceorienteret dansk
Matematik
Opret nyt undervisningsforløb
Baggrund

De 10 KOMPIS-bud

Udviklet af danskgruppen i KOMPIS-projektet

Hvad kendetegner kompetenceorienteret undervisning?

  1. Projektorienteret – ikke facitorienteret
  2. Et fagligt (projekt-)fællesskab
  3. Produkt med modtager
  4. Lærer planlægger efter mål og produkt (SMTTE)
  5. Tillid til eleverne
  6. Elevaktivitet og -ejerskab – motivation der kommer indefra
  7. Autentisk lærer-/elevkommunikation (vejlederrolle)
  8. Åbne opgaver: Læreren sætter rammer (deadlines, proceskrav, produktkrav, lærings- og faglighedskrav) og eleverne fylder dem ud
  9. Dialog- og undersøgende spørgsmålsorienteret undervisning
  10. Lærer og elever reflekterer over læringsmål og kompetenceudvikling

Redigeret af Jeppe Bundsgaard
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 20-08-2016
Denne sides adresse: www.kompis.dk/main/undervisningsinspiration/dansk/kendetegnp_kompetenceorienteretdansk/
index.php
SmartSite Publisher