Forside | Undervisningsinspiration | Kommunikation | Organisation | Litteratur & Forskning | Short English description
Naturfagsrummet
Matematik
Dansk
Dokumenter
Tryksager til præsentation af kompis
Kort projektbeskrivelse
Ankerpunkter
Breve
In English
Mødereferater og -dokumenter
Præsentationer
Anbefalet læsning
Online artikler
Prototypiske situationer
ark til evaluering af elevers kompetenceudvikling
Konsulenter

Anbefalet læsning

Grundlaget for fagene

Matematik

Niss, Mogens m.fl. (2002): Kompetencer og matematiklæring. Ideer og inspiration til udvikling af matematikundervisning i Danmark. Undervisningsministeriet, København.

http://nyfaglighed.emu.dk/kom/

Naturfag

Undervisningsministeriet (2003): Fremtidens naturfaglige uddannelser -Naturfag for alle - vision og oplæg til strategi. Undervisningsministeriet, København.

http://nyfaglighed.emu.dk/fremtidensnaturfagligeuddannelser/

Dansk

Bundsgaard, Jeppe m.fl. (2009): Kompetencer i dansk. København: Gyldendal. www.kompetenceridansk.dk

Øvrige interessante publikationer


Bundsgaard, Jeppe (2005): Bidrag til danskfagets it-didaktik – med særligt henblik på kommunikative kompetencer og på metodiske forandringer af undervisningen. Odense, Forlaget Ark. www.did2.bundsgaard.net

Bundsgaard, Jeppe (2006): ”Nøglekompetencer med bud til de humanistiske fagområder”. I: Cursiv. Danmarks Pædagogiske Universitet. www.dpu.dk/cursiv

Elf, Nikolaj (2008): Towards Semiocy. Odense: University of Southern Denmark.

Jensen, Bjarne Bruun & Karsten Schnack (1993): Handlekompetence som didaktisk begreb. Didaktiske Studier 2. København, Danmarks Lærerhøjskole

Jensen, T. H. (2007). Udvikling af matematisk modelleringskompetence som matematikundervisningens omdrejningspunkt : hvorfor ikke? Roskilde: Roskilde Universitetscenter.

Jørgensen, Per Schultz (1999): ”Hvad er kompetence?” I: Uddannelse, nr. 9/1999. København, Undervisningsministeriet.

Lund, Karen (1997): Lærer alle dansk på samme måde? København: Special-pædagogisk forlag.


Jørgensen, Per Schultz (1999): ”Hvad er kompetence?” I: Uddannelse, nr. 9/1999. København, Undervisningsministeriet.

Kristensen, Hans Jørgen (1983): ”Hvad vil vi i skolen mellem 1984 og 2000?” I:

Nielsen, Frede V. (2002): Almen Musikdidaktik. København, Akademisk Forlag.

Rychen, Dominique Simone & Laura Hersh Salganik (red.) (2003): Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society. Cambridge, MA Hogrefe & Huber Publishers.

Redigeret af Tomas Højgaard Jensen
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 20-08-2016
Denne sides adresse: www.kompis.dk/main/kommunikation/dokumenter/anbefaletlaesning/
index.php
SmartSite Publisher