Dette er den printervenlige udgave. Klik her for skærmudgaven. | Luk vindue

Tidsplan

Projektet løber over 4 år. Det forløber således

Forår 2009

Projektet annonceres og skolerne tilbydes at deltage som foregangsskoler. Kommunen vælger 2-4 skoler på baggrund af skolernes ansøgning.

1/9 2009

Projektet igangsættes og forankres lokalt gennem skolebaserede workshops hvor lærerne introduceres til kompetencevinklen på undervisning. Lærerne inddrages gennem at de formulerer de største udfordringer de ser ved bevægelsen mod kompetenceorienteret undervisning.

Efteråret 2009-foråret 2010 - pilotprojekt

Kompetenceorienteret undervisning iværksættes i det små. Konsulenterne afholder praksisnære skolebaserede kurser for lærerne, der gør forsøg med kompetenceorienteret undervisning.

Foråret 2010

Konsulenterne indgår som sparringspartnere for lærerne. De deltager i et antal undervisningstimer og diskuterer udfordringer og muligheder i et fremadrettet perspektiv.

Årsplanerne for 2010-2011 skrives med en kompetencevinkel.

E2010-F2012: Hovedudviklingsprojekt

E2012-F2013: Det videre liv

Evaluering af projektet og formulering af en plan for udbredelse af best practice på de øvrige skoler i kommunen.

Redigeret af Jeppe Bundsgaard
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 20-08-2016
Denne sides adresse: www.kompis.dk/main/organisation/tidsplan/index.php