Dette er den printervenlige udgave. Klik her for skærmudgaven. | Luk vindue

Struktur

Indtil organisationsdiagrammet er på plads - denne skitse:

  1. En styregruppe placeret på Rådhuset med repræsentanter fra politikere, embedsmænd, Skole & Erhverv-rådet, konsulentgruppen fra University College Sjælland, skolelederne. Forskningslederen har observatørstatus.
  2. Projektledelse, sekretariat på rådhuset.
  3. Et udviklingsråd bestående af styregruppen, skoleledere, en eller to lærere fra hver skole, ledelsesgruppen af konsulentgruppen fra University College Sjælland.
  4. Et lokalt udviklingsteam på hver skole bestående af ledelse og lærere fra relevante områder (fx indskoling, mellemtrin og overbygning eller fra fagområderne)
  5. Et konsulentteam fra UCS under supervision af forskere fra DPU.
Redigeret af Jeppe Bundsgaard
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 20-08-2016
Denne sides adresse: www.kompis.dk/main/organisation/struktur/index.php